Zaanse Goede Doelen Fondsen

Lees ook het artikel van Sarah Vermoolen op Zaanse Verhalen

Een beknopt overzicht

Het Honig Laanfonds

Het werkgebied is de Zaanstreek, Wormerland en Oostzaan.

Het aandachtsgebied is cultuur, jongeren, geschiedenis, natuur en sport. Het fonds verstrekt geen subsidie ter ondersteuning van negatieve exploitatie.

Alleen rechtspersonen komen voor een bijdrage in aanmerking.

Alle aanvragen lopen via de website.

Bredenhof Stichting

Het werkgebied is de Zaanstreek.

Het aandachtsgebied is de Zaanse natuur en het landschap , het Zaans Erfgoed en de Zaanse geschiedschrijving. De Stichting heeft ook de twee-jaarlijkse Bredenhofprijs (voor de Zaanse geschiedenis) en de Zaanse Natuur en Landschapsprijs ingesteld.

Aanvragen dienen digitaal via de website te worden verzonden.

Rabobank

Het werkgebied is de Zaanstreek.

Het aandachtsgebied zijn doelen en initiatieven die bijdragen aan thema’s zoals duurzaamheid, voorkomen van verspilling van voedsel, energietransitie en een leefbare woonomgeving.

Alleen rechtspersonen kunnen aanvragen doen.

Aanvragen lopen via de website.

De Rabobank ondersteunt ook verenigingen en stichtingen bij het invullen van hun ambities via Rabo Verenigingsondersteuning. Die steun kan zowel bestaan uit financiële ondersteuning als uit intensieve begeleiding (kennis en netwerk).

Gerrit Blauwfonds/Gerbrand de Jongfonds

Het werkgebied omvat de voormalige gemeenten Wormerveer ( inclusief Westknollendam), Wormer (inclusief Oostknollendam) en Jisp.

Het aandachtsgebied is gezondheid, cultuur, sport en wetenschap.

Arie Lemsfonds

Het werkgebied is de Zaanstreek.

Het aandachtsgebied zijn culturele en maatschappelijke initiatieven op de terreinen wonen, werken, sociaal en duurzaamheid.

Het fonds doet jaarlijks of tweejaarlijks een oproep via de website en daarop kunnen projecten worden ingediend.

Hulpfonds Albert Keijzer

Het werkgebied is de Zaanstreek.

Het aandachtsgebied is met name maar niet uitsluitend op (hulpbehoevende) kinderen.

Aanvragen lopen via de website.

Stichting Gebroeders Visser

Het werkgebied is de Zaanstreek.

Het aandachtsgebied is het in stand houden van bestaande en op basis van de traditionele bouwstijl te stichten Zaanse ‘houten’ bouwwerken, molens en ornamenten die voor de Zaanstreek van cultureel historisch belang zijn, als mede het stimuleren van aandacht en studie middels woord, geschrift en bijeenkomsten.

Aanvragen voor een donatie kunnen worden gericht aan het postadres of aan het e-mailadres van de stichting.

Het Fortuinfonds

Het werkgebied is de Zaanstreek.

Het aandachtsgebied is de instandhouding en het in werking houden van de papiermolen de Schoolmeester in Westzaan, evenals het vak van het papiermaken met windenergie.

Ook verleent de stichting faciliteiten voor het vastleggen van de geschiedenis van de overschakeling van papiermolen Het Fortuin in Zaandijk van ‘fabrikeur naar handelaar’, wat de basis was voor het bedrijf dat dit fonds mogelijk heeft gemaakt.

Aanvragen lopen via de website

Stichting UNC Fonds.

Het werkgebied strekt zich uit van het Noordzeekanaal tot Castricum, Purmerend, Waterland en Zaanstreek.

Het aandachtsgebied omvat organisaties die actief zijn in hetzelfde werkgebied als de Associatie Uitvaartverzorging en Uitvaartverzorging IJmond. Vooral projecten zoals hospices, uitvaartzaken, laatste levensfase, verzorgingshuizen, e.d.

Aanvragen kunnen gedaan worden via goededoelenfonds@uitvaartvereniging.org waarna een aanvraagformulier toegestuurd wordt. Meer informatie op www.uitvaartvereniging.org

Departement Zaanstad der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen (“Nut Zaanstad”)

Het werkgebied is de Zaanstreek.

Het aandachtsgebied richt zich vooral op publicaties betreffende de Zaanstreek en maatschappelijk werk.

Uitsluitend rechtspersonen kunnen aanvragen doen.

Stichting Support Cultuur Wormerland

Het werkgebied is de gemeente Wormerland.

Het aandachtsgebied betreft in Wormerland gevestigde verenigingen en stichtingen die zich bewegen op het gebied van cultuur en sport.

Aanvragen kunnen worden gedaan via de website, maar ook schriftelijk, op het adres van de secretaris van de stichting.

Jacob Stinsfonds

Het werkgebied is de Zaanstreek.

Het aandachtsgebied omvat culturele en maatschappelijke doelen.

Aanvragen kunnen gedaan worden via email.

P.M. Duyvisfonds

Het werkgebied is de Zaanstreek.

Het aandachtsgebied is jeugd, natuur, cultuur en maatschappelijk werk.