De BredeNHofprijs voor de Zaanse geschiedenis

Nergens in Nederland wordt de regionale geschiedenis zo levend gehouden als in de Zaanstreek. Ieder jaar verschijnen er tientallen nieuwe publicaties over de rijke Zaanse historie, geschreven door verenigingen, stichtingen, professionele auteurs en amateurs.

In 2020 heeft de Bredenhofstichting de Bredenhofprijs ingesteld. Deze tweejaarlijkse prijs heeft tot doel het stimuleren van onderzoek naar en het beschrijven van de Zaanse geschiedenis, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor de Zaanse geschiedschrijving en haar auteurs.

Alle publicaties over de Zaanse geschiedenis die in de twee jaar voor het jaar van uitreiking verschenen zijn én die vrij verkrijgbaar zijn, komen in aanmerking. Een vijfkoppige jury selecteert uit alle publicaties een shortlist van vijf titels, waaruit zij vervolgens de winnaar aanwijst.

De eerste uitreiking van de Bredenhofprijs vond plaats op donderdag 8 april 2021 in de Bullekerk te Zaandam.

De Bredenhofprijs 2023 is gewonnen door Erik Schaap met zijn boek De Verraadster. Hij ontving hiervoor een cheque van 2.500 euro.

Erik Schaap ontvangt de Bredenhofprijs uit handen van Ron Sman, voorzitter van de Bredenhof Stichting

Dit jaar heeft de jury besloten om ook de oeuvreprijs toe te kennen. Deze prijs gaat naar Jur Kingma, die over een periode van bijna 40 jaar meer dan 110 artikelen en boeken van hoge kwaliteit over de Zaanse industriële geschiedenis het licht heeft doen zien. Ook hij ontving een cheque van 2.500 euro.

Jur Kingma ontvangt de oeuvreprijs uit handen van Ron Sman, voorzitter van de Bredenhof Stichting

Hieronder kunt u het juryrapport downloaden.

De shortlist van kandidaten voor de Bredenhofprijs 2023 bestond uit de volgende vijf titels:

Postadres:
Jury Bredenhofprijs
p/a Gemeentearchief Zaanstad
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Shortlist 2021-2022

Interview met Erik Schaap
Interview met Hans Boot
Interview met Margreet Van Der Hut
Interview met Henk Heijnen
Interview met Adrienne Quarles van Ufford

Alle publicaties 2021-2022


Previous
Next