De BredeNHofprijs voor de Zaanse geschiedenis

Nergens in Nederland wordt de regionale geschiedenis zo levend gehouden als in de Zaanstreek. Ieder jaar verschijnen er tientallen nieuwe publicaties over de rijke Zaanse historie, geschreven door verenigingen, stichtingen, professionele auteurs en amateurs.

In 2020 heeft de Bredenhofstichting de Bredenhofprijs ingesteld. Deze tweejaarlijkse prijs heeft tot doel het stimuleren van onderzoek naar en het beschrijven van de Zaanse geschiedenis, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor de Zaanse geschiedschrijving en haar auteurs.

Alle publicaties over de Zaanse geschiedenis die in de twee jaar voor het jaar van uitreiking verschenen zijn én die vrij verkrijgbaar zijn, komen in aanmerking. Een vijfkoppige jury selecteert uit alle publicaties een shortlist van vijf titels, waaruit zij vervolgens de winnaar aanwijst.

De eerste uitreiking van de Bredenhofprijs vond plaats op donderdag 8 april 2021 in de Bullekerk te Zaandam.

De eerstvolgende uitreiking vindt plaats op zaterdag 18 maart 2023. Dan organiseert de Bredenhofstichting een Geschiedenismarkt in de Bullekerk, waar van alles te beleven is op het gebied van de Zaanse geschiedschrijving.

De shortlist van kandidaten voor de Bredenhofprijs 2023 bestaat uit de volgende vijf titels:

Postadres:
Jury Bredenhofprijs
p/a Gemeentearchief Zaanstad
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Shortlist 2021-2022

Publicaties 2021-2022


Previous
Next