De BredeNHofprijs voor de Zaanse geschiedenis

2019-2020 – Eerste editie 

Nergens in Nederland wordt de regionale geschiedenis zo levend gehouden als in de Zaanstreek. Ieder jaar verschijnen er tientallen nieuwe publicaties over de rijke Zaanse historie, geschreven door verenigingen, stichtingen, professionele auteurs en amateurs.

In 2020 heeft de Bredenhofstichting de Bredenhofprijs ingesteld. Deze tweejaarlijkse prijs heeft tot doel het stimuleren van onderzoek naar en het beschrijven van de Zaanse geschiedenis, alsmede het bevorderen van de belangstelling voor de Zaanse geschiedschrijving en haar auteurs.

Alle publicaties over de Zaanse geschiedenis in de afgelopen twee jaar verschenen zijn en die vrij verkrijgbaar zijn, kwamen in aanmerking voor deze prijs. Een vakkundige jury selecteerde uit alle publicaties een shortlist van vijf titels, waaruit zij de winnaar aanwees.

De uitreiking van deze prijs vond voor de eerste keer plaats op donderdag 8 april 2021 in de Bullekerk te Zaandam.

Pim Ligtvoet en Willemien Schenkeveld met De Zaanse Spanjestrijders zijn de eerste winnaars van de Bredenhofprijs!

Postadres:
Jury Bredenhofprijs
p/a Gemeentearchief Zaanstad
Postbus 2000
1500 GA Zaandam

Shortlist 2019-2020

Publicaties 2019-2020


Previous
Next