Oral history: het persoonlijk verhaal maakt de geschiedenis levend

Persoonlijke verhalen over (lokale en regionale) historische gebeurtenissen geven betekenis aan het verleden en de omgeving van mensen. Oral history vertelt de verhalen van groepen en gemeenschappen die in de geschiedschrijving weinig aan bod komen en draagt daarmee bij aan nieuwe perspectieven op de hedendaagse geschiedenis. De verhalen worden verzameld door open interviews of andere mondelinge bronnen en kunnen op diverse manieren worden gepresenteerd. Zowel het vertellen als het verzamelen van verhalen hoeft niet moeilijk te zijn. Het gaat om de verbindende werking van de verhalen. Cultuur-historische erfgoed leent zich uitstekend voor verbinding en verhalen.

Agnes de Boer (1965) is schrijver van cultuur-historische boeken gebaseerd op persoonlijke verhalen. Naast het schrijven is ze adviseur participatie en gebiedsbiograaf en werkt onder ander voor de Vereniging De Hollandsche Molen en diverse gemeenten. Ze studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam en bestuurskunde aan de Vrije Universiteit en volgde enkele jaren lessen aan de Schrijversvakschool. Haar boeken gaan over plekken en gebeurtenissen in Noord-Holland, zoals het vissersdorp Oud-IJmuiden, de Stelling van Amsterdam en de ruilverkaveling van de polder het Geestmerambacht. Ook verzorgt ze de eindredactie cultuur-historische boeken, zoals 2000 jaar strijd in het Oer-IJ-landschap. In haar vrije tijd is Agnes secretaris van de Schemer Molens Stichting en adviseert de Stichting voor Behoud van de Dorpskerk in Grootschermer. Ze schreef mee aan de Atlas van het Oer-IJ-gebied en 1001 Vrouwen in de 20ste eeuw. Momenteel werkt ze aan een boek over de molenaars van Noord-Holland.