Kunt u dit lezen?

 In deze workshop maakt u kennis met het lezen van oude handschriften. Aan de hand van twee oude teksten leert u wat er allemaal komt kijken bij de kennis van paleografie, van oud schrift.

Kennis van paleografie is heel nuttig als u onderzoek doet of gaat doen naar uw voorouders of bijvoorbeeld de geschiedenis van uw stad of dorp. Dan wilt u toch ook de akten kunnen lezen die vroeger voor een notaris zijn opgemaakt of als er een huis of stuk land werd gekocht. En hoe leuk is het niet als u kunt lezen als ze betrokken waren bij een burenruzie, dronkenschap of walvisvaart.

Maar de vele handschriften van voor 1800 zijn nu nauwelijks meer te lezen en de teksten zijn vaak moeilijk te begrijpen en daarmee kan een cursus paleografie u op weg helpen om dit onder de knie te krijgen. 

In het schrift dat men ook in de Zaanstreek vanaf de late Middeleeuwen gebruikte werden de letters anders geschreven en de afwijkende spelling, woordenschat en vele afkortingen, waarvan de betekenis nu is vergeten, maken het lezen van oude handschriften lastig. Lastig maar met veel oefening voor iedereen te leren!

Vanaf oktober organiseert het Gemeentearchief Zaanstad weer een cursus paleografie voor beginners van 8 lessen op de maandagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur. Na een algemene inleiding in de ontwikkeling van het schrift en de specifieke problemen van oud schrift, leert u via 30 originele teksten uit de periode 1447-1782 deze te lezen en te begrijpen. Daarnaast wordt ingegaan op de inhoud en gebruiksmogelijkheden van de gelezen archiefstukken. Ter voorbereiding van elke les is wat huiswerk verbonden. Na afloop van de cursus bent u beter in staat om oude handschriften te lezen en te begrijpen.

Els Mak (1953) was archivist en beheerder van de topografische atlas bij het Waterlands Archief in Purmerend en is nog steeds actief als redactielid van het jaarboek van het Historisch Genootschap Wormer en als docente genealogie en paleografie. Ook speurt ze nog heel wat af in de archieven, op zoek naar bijzondere historische en genealogische gegevens.